FirePro

FirePro aerosol automatisk slokkesystem

Thermax har mer enn 15 års erfaring når det gjelder salg og installasjon av FirePro aerosol slokkesystem, og er i dag produsenten på Kypros sin forlengede arm i Norge. FirePro er markedets beste aerosol slokkegass med en levetid på minst 15 år, og kan installeres i alle type rom uavhengig av volum. Slokkerøyken kan pustes inn og er verken skadelig på mennesker, dyr eller miljøet.
 
Brannservice er forhandler av FirePro, automatisk slukkesystem
FirePro produktkatalog